Profil kompanije
Tenzor ima licencu za planiranje i implementaciju sigurnosnih sistema u skladu sa ZZasV, sertifikatom za planiranje i održavanje Ek-opreme i najvišu kreditno sposobnost 2015, AAA, Bisonde Solution.

Tenzor privredno društvo za obezbeđenje imovine, usluge i trgovinu DOO BeogradTenzor DOO Beograd

Adresa: Jove Ilića 67,11000 Beograd

Registrovano u APR

Matični br.: 08811636

PIB: 103324483

Telefon:  + 38 11 407 46 49
TRR Banca Intesa: 160-924433-07

Upit