Sistem video nadzora
Sistemi za video nadzor su ključni za sve oblasti kojima je potreban viši nivo bezbednosti. Sistemi za video nadzor moraju biti kombinacija sistema visokih performansi i tehnologije koja je laka za korišćenje

Video detekcija i video nadzor su ključni segmenti tehničke sigurnosti ljudi i imovine. 


Fleksibilni sistemi za video nadzor visokih perfomansi pružaju osnovu za tehničku zaštitu ljudi i imovine.  Video detekcija i video nadzor mogu se instalirati kao samostalni sistemi ili kao nadogradnja na druge tehničke sisteme. Odlični efekti tehničke zaštite mogli bi se postići integracijom sistema video nadzora sa sistemom za kontrolu pristupa, sistemom detekcije upada, sistemom za sigurnost perimetra i sistemom za prepoznavanje registarskih tablica. Sistemi video nadzora su važan deo tehničke sigurnosti u bankama i finansijskim institucijama, poslovnim i industrijskim objektima, prodavnicama i tržnim centrima. 

  • Smanjivanje unutrašnje i spoljašnje krađe
  • Povećanje efikasnosti sigurnosti
  • Sprečavanje vandalizma
  • Bezbednost voznog parka
  • Kontrola automatskih proizvodnih procesa
  • Daljinska kontrola lokacije
  • Smanjenje troškova

Katalog proizvoda

kamera

Katalog proizvoda

snemalnik

Katalog proizvoda

callisto

Katalog proizvoda

PWI 23 20130925T051138 378 0200

Katalog proizvoda

strežnik

Katalog proizvoda

termovizija

Upit