Brojač posetioca
Praćenje podataka o posetiocima i ostalim marketinškim podacima danas znači konkurentsku prednost, povećanje zadovoljstva posetioca, novi KPI u poslovanju i postizanje boljih poslovnih rezultata.

Sistem prebrojavanja ljudi.

Nadzor podataka o posetiocima i drugih marketinških podataka predstavlja konkurentsku prednost, povećava zadovoljstvo posetilaca, novi KPI u poslovanju i postizanje boljeg operativnog rezultata.

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

Sistem prebrojavanja ljudi je jedan od važnih podataka za donošenje odluka o marketinškim kampanjama, raspoređivanje zaposlenih, otvaranje / zatvaranje pojedinačnih lokacija i razmatranje ispravnosti ponude u odnosu na demografsku strukturu posetilaca. Možemo prebrojavati na nivou mikro-lokacije ili grupe maloprodajnih lokacija, tržnih centara, turističkih objekata, biblioteka, kulturnih, sportskih i drugih objekata. 
Da bismo obezbedili najviši stepen tačnosti, kombinujemo različite tehnologije prebrojavanja u sopstveni softver REMS. Na osnovu određenog kretanja biramo 3D, termičko, video i IR prebrojavanje ili kombinaciju različitih tehnologija.

Broioci se biraju na osnovu određenog kretanja za koje Vam trebaju informacije o kretanjima po satima, danima, nedeljama, mesecima i godinama. Kombinujemo različite tehnologije prebrojavanja, 3D, termičko, video i IR prebrojavanja kako bismo osigurali najviši stepen tačnosti.

 • nadzor broja posetilaca po satima, danima, nedeljama, mesecima, lokacijama
 • različite konverzije
 • merenje efektivnosti marketinških kampanja
 • bolje i preciznije informacije za donošenje poslovnih odluka
 • povećanje prosečne kupovine
 • merenje broja poseta određenih događaja
 • povećanje konkurentske prednosti
 • modularni dizajn zasnovan na željama klijenta.


Nadogradnja sistema prebrojavanja ljudi:


 • integracija podataka prebrojavanja vozila
 • integracija podataka o prepoznavanju lica
 • korelacija podataka o zadovoljstvu korisnika
 • Integracija POS podataka za izračunavanje stope konverzije
 • korelacija sa Cobiss-om
 • bežične tasteri za poziv
 • upravljanje alarmima

Katalog proizvoda

programska oprema

Katalog proizvoda

osnovni modul

Katalog proizvoda

standardni modul

Katalog proizvoda

konverzija

Katalog proizvoda

števec

Katalog proizvoda

agregacija podatkov

Katalog proizvoda

poročila po meri

Upit

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above