Brojač posetioca
Nadzor podataka o posetiocima i drugih marketinških podataka predstavlja konkurentsku prednost, povećava zadovoljstvo posetilaca, novi KPI u poslovanju i postizanje boljeg operativnog rezultata.

Sistem prebrojavanja ljudi.

Nadzor podataka o posetiocima i drugih marketinških podataka predstavlja konkurentsku prednost, povećava zadovoljstvo posetilaca, novi KPI u poslovanju i postizanje boljeg operativnog rezultata.

Ako nešto ne možete meriti – ne možete time ni upravljati.

Sistem prebrojavanja ljudi je jedan od važnih podataka za donošenje odluka o marketinškim kampanjama, raspoređivanje zaposlenih, otvaranje / zatvaranje pojedinačnih lokacija i razmatranje ispravnosti ponude u odnosu na demografsku strukturu posetilaca. Možemo prebrojavati na nivou mikro-lokacije ili grupe maloprodajnih lokacija, tržnih centara, turističkih objekata, biblioteka, kulturnih, sportskih i drugih objekata. 
Da bismo obezbedili najviši stepen tačnosti, kombinujemo različite tehnologije prebrojavanja u sopstveni softver REMS. Na osnovu određenog kretanja biramo 3D, termičko, video i IR prebrojavanje ili kombinaciju različitih tehnologija.

Broioci se biraju na osnovu određenog kretanja za koje Vam trebaju informacije o kretanjima po satima, danima, nedeljama, mesecima i godinama. Kombinujemo različite tehnologije prebrojavanja, 3D, termičko, video i IR prebrojavanja kako bismo osigurali najviši stepen tačnosti.

 • nadzor broja posetilaca po satima, danima, nedeljama, mesecima, lokacijama
 • različite konverzije
 • merenje efektivnosti marketinških kampanja
 • bolje i preciznije informacije za donošenje poslovnih odluka
 • povećanje prosečne kupovine
 • merenje broja poseta određenih događaja
 • povećanje konkurentske prednosti
 • modularni dizajn zasnovan na željama klijenta.


Nadogradnja sistema prebrojavanja ljudi:


 • integracija podataka prebrojavanja vozila
 • integracija podataka o prepoznavanju lica
 • korelacija podataka o zadovoljstvu korisnika
 • Integracija POS podataka za izračunavanje stope konverzije
 • korelacija sa Cobiss-om
 • bežične tasteri za poziv
 • upravljanje alarmima

 

Katalog proizvoda

programska oprema

Katalog proizvoda

osnovni modul

Katalog proizvoda

standardni modul

Katalog proizvoda

konverzija

Katalog proizvoda

števec

Katalog proizvoda

agregacija podatkov

Katalog proizvoda

poročila po meri

Upit