Sistem otkrivanja i javljanja požara
Glavni cilj sistema za detekciju požara je efikasno sprečavanje pretnji po ljude i oštećenja opreme i zgrada

Pažljivo projektovan i implementiran sistem za detekciju požara, čuva živote i imovinu.

Svrha i misija sistema za detekciju požara je rano otkrivanje požara ili proizvoda sagorevanja formiranih tokom oksidacije ( tinjanje ili sagorevanje ). Sistem pripada aktivnim sistemima za detekciju požara. Požar mora biti kontrolisan u realnom vremenu jer se svaka sekunda računa-stoga je važno odabrati napredni visoko kavlitetni sistem za detekciju požara već u fazi planiranja i projektovanja, na osnovu karakteristika svakog objekta.

  • rano otkrivanje požara
  • sprečavanje povreda i štete
  • visoka operativna pouzdanost u različitim uslovima
  • detekcija različitih vrsta požara
  • govorni detektori za alarmiranje i evakuaciju
  • sistem visokih performansi sa mogućnošću proširenja
  • integracija sa drugim tehničkim sistemima
  • tehničke usluge i podrška 24/7.

Katalog proizvoda

Centrala

Katalog proizvoda

javljalnik

Katalog proizvoda

Govorni  javljalnik

Katalog proizvoda

modul

Katalog proizvoda

termovizija 2

Upit