Prepoznavanje registarskih tablica
Sistem za prepoznavanje registarske tablice omogućava kontrolu pristupa i automatizaciju ličnih i teretnih vozila u ograničenom području

Sistem za prepoznavanje registarske tablice, kombinuje bezbednost i logistiku.Medij za identifikaciju je broj registarske tablice i nema potrebe za drugim identifikacionim medijem. Sistem identifikuje i analizira prolaze vozila, opasan transport, sumnjiva vozila i identifikuje teret (kontejnere).

Sistem prepoznavanja registarske tablice može se integrirati u postojeći logistički sistem, povezan sa vagama, sistemom video nadzora, sistemom upravljanja ključevima, SAP-om i drugim sistemima kako bi se povećala bezbednost, optimizacija procesa rada i upravljanje kritičnim događajima


Primena sistema za prepoznavanje registarske tablice:
 • automatizacija parkinga
 • (parking hotela, kazina, aerodroma, industrijskih objekata, kompanija, ...),
 • automatizacija logistike u poslovanju i industriji,
 • povećanje efektivnosti logističke funkcije u gradu,
 • putarina na autoputu,
 • identifikovanje i sprečavanje bekstva na benzinskim stanicama,
 • regulisanje saobraćaja kroz centar grada.
Rezultati sistema za prepoznavanje registarske tablice sa fleksibilnim softverom su:
 • optimizacija procesa logistike
 • smanjenje gubitaka inventara,
 • eliminisanje ljudskog faktora,
 • veći stepen bezbednosti,
 • potpuna kontrola pristupa vozila u određeno područje,
 • identifikacija povratnika
 • efektivno rešenje problema parkiranja,
 • smanjenje opterećenja životne sredine,
 • prilagođeno rešenje.

Tehnologija prepoznavanja registarske tablice radi na osnovu pretvaranja podataka o slici iz kamere u format karaktera koji omogućava dalju obradu u sistemskoj bazi podataka.

Snimanje slika
Slika vozila se snima posebnim fotoaparatom za prepoznavanje registarske tablice (danju i noću) i nije podložna vremenskim uslovima. Takođe je moguće snimiti panoramsku sliku ili sliku vozača

Tehnologija prepoznavanja
Sistem prepoznavanja registarske tablice radi na principu OCR tehnologije (optičko prepoznavanje znakova) koja je prilagođena da pročita registarske tablice. Može da identifikuje i jednoredne i dvoredne registarske tablice. Sistem donosi 98,7% pouzdanosti prepoznavanja uprkos spoljašnjim faktorima (oštećene, prljave, izbledele ili pokrivene registarske tablice)

Obrada podataka
Prepoznat niz znakova unosi se u bazu podataka i može se opremiti sa informacijama kao što su datum i vreme prepoznavanja, pouzdanost, slika itd. Aplikacije Vam omogućavaju da obrađujete ove informacije, pretražujete, sortirate, upravljate parkingom i još mnogo toga


Upit