Sistem otkrivanja i javljanja požara
Svrha i misija sistema za detekciju požara je rano otkrivanje požara

Pažljivo projektovan i implementiran sistem za detekciju požara, čuva živote i imovinu.

Svrha i misija sistema za detekciju požara je rano otkrivanje požara ili proizvoda sagorevanja formiranih tokom olsidacije ( tinjanje ili sagorevanje ). Sistem pripada aktivnim sistemima za detekciju požara. Požar mora biti kontrolisan u realnom vremenu jer se svaka sekunda računa-stoga je važno odabrati napredni visoko kavlitetni sistem za detekciju požara već u fazi planiranja i projektovanja, na osnovu karakteristika svakog objekta.

  • rano otkrivanje požara
  • sprečavanje povreda i štete
  • visoka operativna pouzdanost u različitim uslovima
  • detekcija različitih vrsta požara
  • govorni detektori za alarmiranje i evakuaciju
  • sistem visokih performansi sa mogućnošću proširenja
  • integracija sa drugim tehničkim sistemima
  • tehničke usluge i podrška 24/7.

Katalog proizvoda

Centrala

Katalog proizvoda

javljalnik

Katalog proizvoda

Govorni  javljalnik

Katalog proizvoda

modul

Katalog proizvoda

termovizija 2

Upit

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above