Identifikacija registarskih tablica
Sistem za prepoznavanje registarske tablice omogućava kontrolu pristupa i automatizaciju ličnih i teretnih vozila u ograničenom području

Sistem za prepoznavanje registarske tablice, kombinuje bezbednost i logistiku.Medij za identifikaciju je broj registarske tablice i nema potrebe za drugim identifikacionim medijemSistem identifikuje i analizira prolaze vozila, opasan transport, sumnjiva vozila i identifikuje teret (kontejnere).

Sistem prepoznavanja registarske tablice može se integrirati u postojeći logistički sistem, povezan sa vagama, sistemom video nadzora, sistemom upravljanja ključevima, SAP-om i drugim sistemima kako bi se povećala bezbednost, optimizacija procesa rada i upravljanje kritičnim događajima


Primena sistema za prepoznavanje registarske tablice:


 • automatizacija parkinga
 • (parking hotela, kazina, aerodroma, industrijskih objekata, kompanija, ...),
 • automatizacija logistike u poslovanju i industriji,
 • povećanje efektivnosti logističke funkcije u gradu,
 • putarina na autoputu,
 • identifikovanje i sprečavanje bekstva na benzinskim stanicama,
 • regulisanje saobraćaja kroz centar grada.


Rezultati sistema za prepoznavanje registarske tablice sa fleksibilnim softverom su:


 • optimizacija procesa logistike
 • smanjenje gubitaka inventara,
 • eliminisanje ljudskog faktora,
 • veći stepen bezbednosti,
 • potpuna kontrola pristupa vozila u određeno područje,
 • identifikacija povratnika
 • efektivno rešenje problema parkiranja,
 • smanjenje opterećenja životne sredine,
 • prilagođeno rešenje.

Tehnologija prepoznavanja registarske tablice radi na osnovu pretvaranja podataka o slici iz kamere u format karaktera koji omogućava dalju obradu u sistemskoj bazi podataka.

Snimanje slika

Slika vozila se snima posebnim fotoaparatom za prepoznavanje registarske tablice (danju i noću) i nije podložna vremenskim uslovima. Takođe je moguće snimiti panoramsku sliku ili sliku vozača

Tehnologija prepoznavanja

Sistem prepoznavanja registarske tablice radi na principu OCR tehnologije (optičko prepoznavanje znakova) koja je prilagođena da pročita registarske tablice. Može da identifikuje i jednoredne i dvoredne registarske tablice. Sistem donosi 98,7% pouzdanosti prepoznavanja uprkos spoljašnjim faktorima (oštećene, prljave, izbledele ili pokrivene registarske tablice)

Obrada podataka

Prepoznat niz znakova unosi se u bazu podataka i može se opremiti sa informacijama kao što su datum i vreme prepoznavanja, pouzdanost, slika itd. Aplikacije Vam omogućavaju da obrađujete ove informacije, pretražujete, sortirate, upravljate parkingom i još mnogo toga

Upit

Cookies

This site uses cookies to ensure a better functioning and user experience. Cookies are stored in your browser and can be deleted at any time. You can read more about cookies here.

Necessary cookies

They are indispensable for the functioning of the website.

Functional cookies

They allow the use of third-party services and social media, e.g. watch a video on a YouTube channel.

Analytical cookies

With Google Analytics cookies, we are able to identify users' needs and improve the user experience on the site.

I authorize the processing of data for the purposes indicated above