Suzbijmo širenje infekcija
Reagujte zbog svojih zaposlenih i sprečite dalje širenje virusa. Suočeni smo sa novomo pandemijom Covid-19, na koju moramo prikladno reagovati. Pri tome je brza identifikacija obolelih sa temperaturom vrlo važna kako bi se ostatak zaposlenih zaštitio od daljeg širenja bolesti.
Ročno merjenje temparature

Merenjem telesne temperature osoba obezbeđujemo sigurnost za zaposlen i klijente. Merenje temperature predstavlja konkurentnu prednost obzirom da sve veći broj ljudi postaje svesno važnosti ličnog i javnog zdravlja.


Ručno merenje telesne temperature

Merenje temperature prolaznika na ulazima u objekte uz odgovarajuću socijalnu distancu:

 • udaljenost merenja od 1.5 do 3 m;
 • ručna termovizijska kamera tačnosti merenja temperature do +/- 0.5 stepeni Celzijusa;
 • podržava WiFi hotspot, automatsko snimanje osoba sa povišenom temperaturom;
 • prikaz na mobilnoj aplikaciji kao dokaz za osobe sa povišenom temperaturom;
 • zvučni alarm u realnom vremenu omogućava pravovremeno reagovanje po unapred postavljenim protokolima;
 • upotrebljivo na bilo kojim lokacijama gde se želi omogućiti pristup samo osobama bez povišene telesne temperature;
 • mobilno rešenje, upotreba na različitim ulazima u skladu sa trenutnim potrebama.

Stacionarno merenje telesne temperature

Omogućava merenje temperature prolaznika uz pokrivanje većih područja u zdavstvenim objektima, bolnicama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, fakultetima i školama, trgovačkim centrima..

 • AI (veštačka inteligencija) prepoznavanja ljudi smanjuje lažne alarme prilikom merenja temperature;
 • istovremeno merenje temperature na više osoba (max. 30 osoba);
 • alarm kod povišene temperature u realnom vremenu omogućava pravovremeno reagovanje po unapred postavljenim protokolima;
 • zidna i plafonska montaža.


Za više informacija kontaktirajte:
#EM#74646c796b7746736d6770647e237c7c#EM#

Upit