Priznanje državne privredne komore
Tenzor je dobio priznanje Stiriške privredne komore, u četvrtoj godini, za kontinuirani rast kompanije, odgovornog poslodavca i za svoja razvojna rešenja. Na konferenciji za novinare kompanije Tenzor, direktor Štajerske privredne komore, mag. Aleksandra Podgornik je nagradu predala direktoru Tenzora Bojanu Petku.
20181010 123615
Na fotografiji: Miran Senčar, Miha Senčar, mag. Aleksandra Podgornik, Bojan Petek i Albert Bene.

Mag. Aleksandra Podgornik je naglasila da je kroz svoju istoriju Tenzor dokazao da u lokalnom okruženju, Sloveniji i širem okruženju u regionu, stvara uslove poslovanja koji omogućavaju rast, razvoj i konkurentnost kompanije. Tenzorova vlastita razvojna rešenja pozicionirana su na samom vrhu u oblasti sprečavanja inventarnih defekata u maloprodaji, rešenja za kontrolu pristupa u hotelima i termalnim kompleksima i naprednih ITS transportnih rešenja.

Upit